PPM sang JPG

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi PPM sang JPG, chỉ cần tải lên video PPM mà bạn muốn chuyển đổi lên công cụ tải lên bên phải. Ngay khi việc tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi video từ PPM sang JPG sẽ bắt đầu tự động và hoàn thành chỉ trong vài giây.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ hiển thị. Nhấp vào đó để lấy kết quả.

Bạn có thể gửi tối đa 20 hình ảnh đồng thời.

PPM 2 JPG

Uploading...
Hình vẽ: Chuyển đổi PPM sang JPG