EPUB thành DOC

  • Bước 1: Gửi tệp EPUB mà bạn muốn chuyển đổi thành DOC vào hộp tải lên ở phía bên trái.
  • Bước 2: Chờ một chút cho đến khi quá trình chuyển đổi từ EPUB sang DOC hoàn tất. Quá trình bắt đầu tự động.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn thành, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Nhấp vào nó để tải xuống tệp DOC của bạn.

EPUB 2 DOC

Uploading...
Hình minh hoạ: Chuyển đổi EPUB thành DOC