FB2 thành AZW3

  • Bước 1: Gửi tệp FB2 mà bạn muốn chuyển đổi sang AZW3 vào hộp tải lên ở phía bên trái.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi bắt đầu tự động. Khi nó hoàn thành, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải xuống.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để lưu sách điện tử AZW3 của bạn vào máy cục bộ.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 ebook.

FB2 2 AZW3

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi FB2 thành AZW3