M4A thành FLAC

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi M4A sang FLAC, chỉ cần tải tập tin âm thanh M4A mà bạn muốn chuyển đổi lên công cụ tải lên bên phải. Ngay khi quá trình tải lên hoàn thành, việc chuyển đổi sẽ bắt đầu tự động.
  • Bước 2: Đợi một lúc cho đến khi quá trình chuyển đổi từ M4A sang FLAC hoàn tất. Quá trình sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ hiển thị. Nhấp vào để nhận kết quả.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 âm thanh.

M4A 2 FLAC

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi M4A sang FLAC