DCS thành WEBP

  • 1. Bước 1: Bắt đầu quá trình chuyển đổi bằng cách tải hình ảnh DCS của bạn lên công cụ tải lên bên phải. Chỉ cần kéo và thả tệp của bạn, hoặc bạn có thể nhấp chuột trực tiếp vào nó.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi tệp từ DCS sang WEBP sẽ bắt đầu tự động và sẽ hoàn thành chỉ trong vài giây.
  • Bước 3: Khi quá trình chuyển đổi đã được hoàn thành, bạn sẽ thấy nút tải về. Nhấp vào nút đó để tải về ảnh WEBP của bạn.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 hình ảnh.

DCS 2 WEBP

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi DCS thành WEBP