HEIC sang BMP

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi HEIC thành BMP, chỉ cần tải ảnh HEIC bạn muốn chuyển đổi lên công cụ tải lên ở bên phải. Ngay khi quá trình tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Đợi một chút cho đến khi quá trình chuyển đổi từ HEIC sang BMP hoàn thành. Quá trình sẽ bắt đầu tự động.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để lưu hình ảnh BMP của bạn vào thành phố.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 hình ảnh.

HEIC 2 BMP

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi HEIC sang BMP