HEIF sang GIF

  • Bước 1: Bắt đầu quá trình chuyển đổi bằng cách tải lên tệp HEIF của bạn lên công cụ tải lên của chúng tôi ở bên phải. Chỉ cần kéo thả tệp của bạn, hoặc bạn có thể nhấp chuột vào nó.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi sẽ bắt đầu tự động. Khi hoàn thành, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải về.
  • Bước 3: Khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ hiển thị. Nhấp vào nút đó để nhận kết quả.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 hình ảnh.

HEIF 2 GIF

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi HEIF thành GIF