JFIF sang GIF.

  • Bước 1: Đưa tệp JFIF mà bạn muốn chuyển đổi thành GIF vào hộp tải lên bên trái.
  • Bước 2: Đợi một chút trong khi đầu ra GIF của bạn được tạo ra.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ hiển thị. Nhấp vào đó để lấy kết quả.

Bạn có thể tải lên và chuyển đổi tối đa 20 hình ảnh cùng một lúc.

JFIF 2 GIF

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi JFIF thành GIF