Cách kết hợp các tệp PDF:


  • Bước 1: Chọn các tệp PDF mà bạn muốn hợp nhất thành một tài liệu duy nhất.
  • Bước 2: Nếu bạn muốn kết hợp nhiều hơn hai tệp PDF chỉ cần nhấp vào '[+] Thêm tệp'
  • Bước 3: Nhấp vào 'Gia nhập' - tài liệu PDF được kết hợp của bạn sẽ được tạo trong vài giây
  • Bước 4: Tải xuống và thưởng thức kết quả.


Bước 1: Chọn các tệp PDF mà bạn muốn hợp nhất thành một tài liệu duy nhất.

Bước 2: Nếu bạn muốn kết hợp nhiều hơn hai tệp PDF chỉ cần nhấp vào '[+] Thêm tệp'

Bước 3: Nhấp vào 'Gia nhập' - tài liệu PDF được kết hợp của bạn sẽ được tạo trong vài giây

Bước 4: Tải xuống và thưởng thức kết quả.


Join PDF Online

[+] More Files

Uploading…
Converting your file... Cancel
Error! . Try again!

Làm thế nào để kết hợp các file PDF hoặc sắp xếp lại các trang trong một file PDF?

Video của chúng tôi cho thấy bạn làm thế nào để kết hợp nhiều tập tin PDF thành một tài liệu duy nhất hoặc sắp xếp lại thứ tự trang của các trang PDF. Bạn chỉ cần sử dụng tiện ích tại trang web này và làm theo các bước được chỉ định phía trên.

Trong trường hợp bạn muốn di chuyển một hoặc nhiều trang của một file PDF đến một vị trí khác, bạn có thể sử dụng ứng dụng chỉnh sửa PDF miễn phí của Converter App. Cách sử dụng được giải thích trong video của chúng tôi, bắt đầu từ 0:55.


Đánh giá trải nghiệm người dùng của PDF Joiner.

+ + + + + 4.9 / 5   (dựa trên  45  )

Bạn có thể gửi đánh giá của mình sau khi tải lên và chỉnh sửa ít nhất một tệp!