3G2 sang WMA

  • Bước 1: Đăng tải video 3G2 mà bạn muốn chuyển đổi sang WMA vào ô tải lên ở phía trái.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi tệp từ 3G2 sang WMA sẽ tự động bắt đầu và hoàn thành chỉ trong vài giây.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để tải kết quả miễn phí.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 video.

3G2 2 WMA

Uploading...
Hình vẽ: Chuyển đổi 3G2 sang WMA