M2TS thành AIFF

  • Bước 1: Đăng tải video M2TS mà bạn muốn chuyển đổi sang định dạng AIFF vào hộp tải lên ở phía trái.
  • Bước 2: Chờ cho đến khi quá trình chuyển đổi sang AIFF hoàn thành.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, bạn sẽ thấy nút tải về. Nhấp vào nó để tải xuống tệp AIFF của bạn.

Bạn có thể tải lên và chuyển đổi 1 video tại một thời điểm.

M2TS 2 AIFF

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi M2TS sang AIFF