M1V sang WEBM.

  • Bước 1: Chọn tệp M1V mà bạn muốn chuyển đổi sang WEBM và tải lên vào hộp tải lên bên trái.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi tệp từ M1V sang WEBM sẽ tự động bắt đầu và hoàn thành chỉ trong vài giây.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ hiển thị. Nhấp vào đó để nhận kết quả.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 video.

M1V 2 WEBM

Uploading...
Hình vẽ: Chuyển đổi M1V sang WEBM