M2TS sang 3GP.

  • Bước 1: Gửi video M2TS mà bạn muốn chuyển đổi sang 3GP vào hộp tải lên ở phía bên trái.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi bắt đầu tự động. Khi nó hoàn thành, bạn sẽ được chuyển hướng đến một trang để tải về.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để lưu video 3GP của bạn vào máy.

Bạn có thể tải lên và chuyển đổi 1 video tại một thời điểm.

M2TS 2 3GP

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi M2TS thành 3GP