M1V sang OGG

  • Bước 1: Gửi video M1V mà bạn muốn chuyển đổi thành OGG vào ô tải lên ở phía bên trái.
  • Bước 2: Chờ trong một khoảnh khắc trong khi đầu ra OGG của bạn được tạo ra.
  • 3. Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn thành, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Bấm vào đó để tải về file OGG của bạn.

Bạn có thể tải lên và chuyển đổi 1 video tại một thời điểm.

M1V 2 OGG

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi M1V sang OGG