M2TS thành ALAC.

  • Bước 1: Chọn video M2TS bạn muốn chuyển đổi. Bạn có thể chuyển đổi bất kỳ M2TS nào sang định dạng ALAC bằng cách tải lên hình ảnh ở phía bên phải.
  • Bước 2: Đợi một chút trong khi đầu ra ALAC của bạn được tạo ra.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống và lấy tệp đã được chuyển đổi miễn phí của bạn!

Bạn có thể tải lên và chuyển đổi 1 video tại một thời điểm.

M2TS 2 ALAC

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi M2TS sang ALAC