MPEG sang AMR.

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi MPEG sang AMR, chỉ cần tải lên video MPEG mà bạn muốn chuyển đổi vào công cụ tải lên ở bên phải. Ngay khi quá trình tải lên hoàn thành, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Chờ một chút trong khi đầu ra AMR của bạn được tạo ra.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để lưu tệp AMR của bạn vào máy cục bộ.

Bạn có thể tải lên và chuyển đổi 1 video tại một thời điểm.

MPEG 2 AMR

Uploading...
Minh họa: Chuyển đổi MPEG sang AMR