MPEG sang FLV.

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi MPEG sang FLV, chỉ cần gửi video MPEG mà bạn muốn chuyển đổi vào công cụ tải lên ở bên phải. Ngay khi quá trình tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Chờ cho đến khi quá trình chuyển đổi sang FLV hoàn thành.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để lưu video FLV của bạn vào máy.

Bạn có thể tải lên và chuyển đổi 1 video tại một thời điểm.

MPEG 2 FLV

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi MPEG sang FLV