MPEG thành OGV.

  • Bước 1: Gửi video MPEG mà bạn muốn chuyển đổi sang OGV vào hộp tải lên bên trái.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi sẽ bắt đầu tự động. Sau khi hoàn thành, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải về.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để lưu video OGV của bạn vào máy.

Bạn có thể tải lên và chuyển đổi 1 video tại một thời điểm.

MPEG 2 OGV

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi MPEG sang OGV