MPEG thành MKV

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi MPEG sang MKV, hãy tải video MPEG mà bạn muốn chuyển đổi lên trình tải lên bên phải. Ngay khi quá trình tải lên hoàn tất, việc chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Hãy đợi trong chốc lát trong khi đầu ra MKV của bạn được tạo ra.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống và lấy tập tin đã được chuyển đổi miễn phí của bạn!

Bạn có thể tải lên và chuyển đổi 1 video tại một thời điểm.

MPEG 2 MKV

Uploading...
Hình vẽ: Chuyển đổi MPEG sang MKV.