MPEG sang MOV

  • Bước 1: Bắt đầu quá trình chuyển đổi bằng cách tải video MPEG của bạn lên công cụ tải lên bên phải. Chỉ cần kéo và thả tệp của bạn, hoặc bạn có thể nhấp chuột vào nó.
  • 2. Chờ một chút trong khi tệp MOV đầu ra của bạn được tạo ra.
  • Bước 3: Khi hoàn thành, nút tải xuống sẽ hiển thị. Nhấp vào đó để nhận kết quả.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 video.

MPEG 2 MOV

Uploading...
Illustration: Chuyển đổi MPEG sang MOV.