MPEG sang AVI

  • Bước 1: Bắt đầu quá trình chuyển đổi bằng cách tải video MPEG của bạn lên công cụ tải lên bên phải. Chỉ cần kéo và thả tệp của bạn, hoặc bạn cũng có thể nhấp chuột vào nó.
  • Bước 2: Chờ đến khi quá trình chuyển đổi sang định dạng AVI hoàn thành.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để lưu video AVI của bạn vào máy cục bộ.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 video.

MPEG 2 AVI

Uploading...
Hình vẽ: Chuyển đổi MPEG sang AVI