DNG sang PDF

  • Bước 1: Gửi tệp DNG mà bạn muốn chuyển đổi sang PDF vào hộp tải lên ở phía bên trái.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi hình ảnh từ DNG sang PDF sẽ bắt đầu tự động và hoàn thành chỉ trong vài giây.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để lưu hình ảnh PDF của bạn vào máy cục bộ.

Bạn có thể gửi tối đa 20 hình ảnh đồng thời.

DNG 2 PDF

Uploading...
Minh họa: Chuyển đổi DNG thành PDF