DNG sang TIFF

  • Bước 1: Bắt đầu quá trình chuyển đổi bằng cách tải ảnh DNG của bạn lên trình tải của chúng tôi ở phía bên phải. Chỉ cần kéo thả hoặc nhấp chuột vào ảnh của bạn.
  • Bước 2: Chờ một chút khi tập tin TIFF của bạn được tạo ra.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn thành, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Nhấp vào để tải xuống hình ảnh TIFF của bạn.

Bạn có thể gửi tối đa 20 hình ảnh đồng thời.

DNG 2 TIFF

Uploading...
Hình vẽ: Chuyển đổi DNG thành TIFF