DNG sang PNG

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi DNG sang PNG, đơn giản chỉ cần gửi tệp DNG mà bạn muốn chuyển đổi lên công cụ tải lên bên phải. Ngay khi quá trình tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi hình ảnh từ DNG sang PNG sẽ tự động bắt đầu và hoàn thành chỉ trong vài giây.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống và lấy hình ảnh đã được chuyển đổi miễn phí của bạn!

Bạn có thể gửi tối đa 20 hình ảnh đồng thời.

DNG 2 PNG

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi DNG sang PNG