ODP sang JPG

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi ODP sang JPG, chỉ cần gửi tài liệu ODP mà bạn muốn chuyển đổi vào trình tải lên bên phải. Ngay khi việc tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ bắt đầu tự động.
  • Bước 2: Đợi một chút cho đến khi quá trình chuyển đổi từ ODP sang JPG hoàn tất. Quá trình bắt đầu tự động.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để lưu file JPG của bạn vào máy cục bộ.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 tài liệu.

ODP 2 JPG

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi ODP thành JPG.