PPTX thành WEBP

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi PPTX sang WEBP, hãy đăng tải các tài liệu PPTX mà bạn muốn chuyển đổi vào công cụ tải lên ở bên phải. Ngay khi quá trình tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Đợi một chút cho đến khi quá trình chuyển đổi từ PPTX sang WEBP hoàn tất. Quá trình bắt đầu tự động.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống và lấy tệp đã được chuyển đổi miễn phí của bạn!

Bạn có thể tải lên tối đa 20 tài liệu.

PPTX 2 WEBP

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi PPTX sang WEBP