PPT sang PNG

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi PPT sang PNG, chỉ cần gửi tệp PPT mà bạn muốn chuyển đổi vào phần tải lên bên phải. Ngay sau khi tải lên hoàn thành, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu. Khi hoàn thành, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải về.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống và lấy tệp đã được chuyển đổi của bạn miễn phí!

Bạn có thể tải lên tối đa 20 tài liệu.

PPT 2 PNG

Uploading...
Hình vẽ minh họa: Chuyển đổi PPT sang PNG