WORD thành EPS

  • Bước 1: Chọn các tài liệu WORD mà bạn muốn chuyển đổi. Bạn có thể chuyển đổi bất kỳ tài liệu WORD nào thành EPS bằng cách tải lên hình ảnh bên phải.
  • Bước 2: Đợi một chút trong khi các kết quả EPS của bạn được tạo ra.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành, nút tải xuống sẽ xuất hiện. Nhấn vào nút đó để lấy kết quả.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 tài liệu.

WORD 2 EPS

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi WORD thành EPS