PPTX sang JPG

  • Bước 1: Chọn các tài liệu PPTX bạn muốn chuyển đổi. Bạn có thể chuyển đổi bất kỳ tệp PPTX nào sang JPG bằng cách tải ảnh lên phía bên phải.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi file từ PPTX sang JPG sẽ tự động bắt đầu và hoàn thành chỉ trong vài giây.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để lưu tệp JPG của bạn vào máy cục bộ.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 tài liệu.

PPTX 2 JPG

Uploading...
Illustration: Chuyển đổi PPTX sang JPG