ODP thành PNG

  • Bước 1: Gửi tài liệu ODP muốn chuyển đổi thành PNG vào hộp tải lên ở phía bên trái.
  • Bước 2: Đợi một chút trong khi đầu ra PNG của bạn được tạo ra.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để lưu hình ảnh PNG của bạn vào máy cục bộ.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 tài liệu.

ODP 2 PNG

Uploading...
Ví dụ: Chuyển đổi ODP sang PNG