ODS đến PNG

  • Bước 1: Bắt đầu quá trình chuyển đổi bằng cách kéo và thả bảng tính ODS của bạn vào công cụ tải lên ở phía bên phải. Hoặc bạn cũng có thể nhấp vào công cụ tải lên để chọn bảng tính của bạn.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi bảng tính từ ODS sang PNG sẽ bắt đầu tự động và sẽ hoàn thành chỉ trong vài giây.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ xuất hiện. Nhấp vào nút đó để nhận kết quả.

ODS 2 PNG

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi ODS thành PNG