Trình chuyển đổi ODT

  • Bước 1: Định vị trường tìm kiếm ở phía bên phải giao diện để nhập định dạng đầu ra mong muốn cho tài liệu ODT của bạn. Nếu ý định của bạn là chuyển đổi các tệp thành định dạng ODT, bạn có thể dễ dàng thực hiện điều này bằng cách nhấp vào tùy chọn "Chuyển đổi thành ODT".
  • Bước 2: Nhấp vào 'Tiếp theo' để chuyển tiếp và truy cập giao diện tải lên, nơi bạn có thể chọn các tệp mà bạn muốn chuyển đổi thành hoặc từ định dạng ODT.
  • Bước 3: Tải lên tệp tin văn bản ODT của bạn và chờ quá trình chuyển đổi mượt mà và nhanh chóng sẽ biến tệp thành định dạng mong muốn. Khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, chỉ cần nhấp vào nút 'Tải xuống' để lấy và lưu trữ tệp đã được định dạng mới của bạn.

Chuyển đổi ODT thành:

Chỉ cần chọn định dạng đầu ra ở trên và bắt đầu chuyển đổi các tệp tin văn bản ODT ngay lập tức. Quá trình chuyển đổi là hoàn toàn miễn phí.