Chuyển đổi từ ODT sang EPUB.

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi từ ODT sang EPUB, chỉ cần tải tài liệu ODT bạn muốn chuyển đổi lên phần tải lên bên phải. Ngay khi quá trình tải lên hoàn tất, việc chuyển đổi sẽ bắt đầu tự động.
  • Bước 2: Chờ đợi cho đến khi quá trình chuyển đổi sang định dạng EPUB hoàn tất.
  • Bước 3: Khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Nhấn vào nút đó để tải file EPUB của bạn về.

Sử dụng trình chuyển đổi của chúng tôi, bạn có thể nộp lên đến 20 tài liệu ODT và chuyển đổi chúng thành một ebook cùng một lúc.

ODT 2 EPUB

Uploading...
Minh họa: Chuyển đổi ODT thành EPUB