ODT thành MD

  • Bước 1: Đệ trình tài liệu ODT mà bạn muốn chuyển đổi sang MD vào ô tải lên ở bên trái.
  • Bước 2: Chuyển đổi sẽ bắt đầu tự động. Khi hoàn tất, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải về.
  • Bước 3: Nhấn vào nút tải xuống để tải kết quả miễn phí.

Sử dụng trình chuyển đổi của chúng tôi, bạn có thể nộp đến 20 tài liệu và chuyển đổi sang định dạng markdown cùng lúc.

ODT 2 MD

Uploading...
Minh họa: Chuyển đổi ODT sang MD