Chuyển đổi từ ODT sang MARKDOWN

  • Bước 1: Bắt đầu quá trình chuyển đổi bằng cách kéo và thả tài liệu ODT của bạn vào công cụ tải lên bên phải. Hoặc bạn có thể nhấp vào công cụ tải lên để chọn tài liệu của mình.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi bắt đầu tự động. Khi hoàn tất, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải về.
  • Bước 3: Nhấn vào nút tải về và nhận tài liệu đã chuyển đổi của bạn miễn phí!

Sử dụng trình chuyển đổi của chúng tôi, bạn có thể gửi lên đến 20 tài liệu và chuyển đổi sang markdown cùng lúc.

ODT 2 MARKDOWN

Uploading...
Minh họa: Chuyển đổi ODT sang MARKDOWN