OGG sang OGV

  • Bước 1: Đăng tải tệp âm thanh OGG mà bạn muốn chuyển đổi sang OGV vào ô tải lên bên trái.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu. Sau khi hoàn thành, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải xuống.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành, nút tải xuống sẽ hiển thị. Bấm vào nó để nhận kết quả.

Thêm Hình phủ lên: Bạn có thể thêm một hoặc nhiều hình phủ cho video OGV của bạn trong bước 2 sau khi tải lên file MP3.

OGG 2 OGV

Uploading..
Hình minh họa: Chuyển đổi OGG sang OGV