OGG sang WEBM

  • Bước 1: Chọn âm thanh OGG bạn muốn chuyển đổi. Bạn có thể chuyển đổi bất kỳ OGG nào sang WEBM bằng cách tải lên hình ảnh ở phía bên phải.
  • Bước 2: Chờ một chút cho đến khi quá trình chuyển đổi từ OGG sang WEBM hoàn tất. Quá trình bắt đầu tự động.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để lưu video WEBM của bạn vào máy cục bộ.

Thêm Ảnh Lên: Bạn có thể thêm một hoặc nhiều ảnh lên lớp phủ cho video WEBM của bạn trong bước 2 sau khi tải lên file MP3.

OGG 2 WEBM

Uploading..
Hình vẽ: Chuyển đổi OGG thành WEBM