OGG sang FLV

  • Bước 1: Chọn âm thanh OGG bạn muốn chuyển đổi. Bạn có thể chuyển đổi bất kỳ tệp OGG nào sang định dạng FLV bằng cách tải lên ảnh bên phải.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi bắt đầu tự động. Sau khi hoàn thành, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải về.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Nhấp vào nút đó để tải video FLV của bạn xuống.

Thêm Hình ảnh lớp phủ: Bạn có thể thêm một hoặc nhiều hình ảnh lớp phủ cho video FLV của bạn trong bước 2 sau khi tải lên file MP3.

OGG 2 FLV

Uploading..
Illustration: Chuyển đổi OGG sang FLV