OGG đến FLV

  • Bước 1: Chọn âm thanh OGG bạn muốn chuyển đổi. Bạn có thể chuyển đổi bất kỳ OGG nào thành FLV bằng cách tải lên các hình ảnh ở phía bên phải.
  • Bước 2: Chuyển đổi bắt đầu tự động. Sau khi hoàn thành, bạn sẽ được chuyển hướng đến một trang tải xuống.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành việc chuyển đổi, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Nhấp vào nó để tải xuống video FLV của bạn.

Hình ảnh lớp phủ: Bạn có thể thêm một hoặc nhiều hình ảnh lớp phủ cho video FLV của mình trong bước 2 sau khi tải lên MP3.

OGG 2 FLV

Uploading..
Minh họa: Chuyển đổi OGG thành FLV