OGG thành MP4

  • Bước 1: Gửi file âm thanh OGG bạn muốn chuyển đổi sang MP4 vào ô tải lên bên trái.
  • Bước 2: Chờ đến khi quá trình chuyển đổi sang định dạng MP4 hoàn tất.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Nhấp vào đó để tải file MP4 của bạn về.

Chồng hình ảnh: Bạn có thể thêm một hoặc nhiều hình ảnh chồng lên video MP4 của bạn trong bước 2 sau khi tải lên file MP3.

OGG 2 MP4

Uploading..
Hình minh họa: Chuyển đổi OGG sang MP4