PDF thành MD

  • Bước 1: Gửi tệp PDF mà bạn muốn chuyển đổi sang MD vào ô tải lên ở bên trái.
  • Bước 2: Chờ đến khi quá trình chuyển đổi sang định dạng MD hoàn tất.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ xuất hiện. Nhấp vào để nhận kết quả.

PDF 2 MD

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi PDF sang MD