PDF thành XLSX

  • Bước 1: Gửi tệp PDF mà bạn muốn chuyển đổi thành XLSX vào hộp tải lên bên trái.
  • Bước 2: Chờ đến khi quá trình chuyển đổi sang XLSX hoàn thành.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống và nhận tệp đã được chuyển đổi của bạn miễn phí!

PDF 2 XLSX

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi PDF thành XLSX