PDF thành KINDLE

  • Bước 1: Gửi tệp PDF mà bạn muốn chuyển đổi thành KINDLE vào hộp tải lên ở bên trái.
  • Bước 2: Chờ đến khi quá trình chuyển đổi thành KINDLE hoàn thành.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để lưu tệp KINDLE của bạn vào bộ nhớ cục bộ.

PDF 2 KINDLE

Uploading...
Illustration: Chuyển đổi PDF thành KINDLE.