PNG thành BMP

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi PNG sang BMP, hãy gửi hình ảnh PNG mà bạn muốn chuyển đổi lên trình tải lên ở phía bên phải. Ngay sau khi quá trình tải lên hoàn thành, quá trình chuyển đổi sẽ bắt đầu tự động.
  • Bước 2: Chờ đến khi quá trình chuyển đổi sang BMP hoàn tất.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn thành, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Nhấp vào nó để tải xuống hình ảnh BMP của bạn.

Bạn có thể gửi tối đa 20 hình ảnh đồng thời.

PNG 2 BMP

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi PNG sang BMP