BMP đến PNG

  • Bước 1: Bắt đầu chuyển đổi bằng cách tải hình ảnh BMP của bạn lên trình tải lên của chúng tôi ở phía bên phải. Chỉ cần kéo hoặc thả hình ảnh của bạn, hoặc bạn có thể chỉ cần nhấp vào nó.
  • Bước 2: Đợi một chút cho đến khi chuyển đổi từ BMP sang PNG hoàn tất. Quá trình bắt đầu tự động.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành việc chuyển đổi, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Nhấp vào nó để tải xuống hình ảnh PNG của bạn.

Bạn có thể gửi tối đa 20 hình ảnh đồng thời.

BMP 2 PNG

Uploading...
Minh họa: Chuyển đổi BMP thành PNG