BMP thành PNG

  • Bước 1: Bắt đầu quá trình chuyển đổi bằng cách tải lên hình ảnh BMP của bạn vào trình tải lên bên phải. Chỉ cần kéo và thả hình ảnh của bạn, hoặc bạn có thể nhấp chuột vào nó.
  • Bước 2: Đợi một chút cho đến khi chuyển đổi từ BMP sang PNG hoàn tất. Quá trình bắt đầu tự động.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, bạn sẽ thấy nút tải về. Nhấp vào nút đó để tải xuống hình ảnh PNG của bạn.

Bạn có thể gửi tối đa 20 hình ảnh đồng thời.

BMP 2 PNG

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi BMP thành PNG