Chuyển đổi PNG sang DDS

  • Bước 1: Bắt đầu quá trình chuyển đổi bằng cách tải lên một tệp PNG bằng cách kéo và thả hoặc nhấp vào trình tải lên.
  • Bước 2: Việc chuyển đổi từ PNG sang DDS bắt đầu ngay lập tức và hoàn thành nhanh chóng.
  • Bước 3: Khi tất cả đã hoàn tất, bạn sẽ thấy một nút tải về để lấy DDS của bạn.

PNG 2 DDS

Uploading...
PNG 2 DDS