TIF sang PNG

  • Bước 1: Gửi tệp TIF bạn muốn chuyển đổi sang PNG vào ô tải lên ở bên trái.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi bắt đầu tự động. Khi hoàn tất, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải xuống.
  • Bước 3: Khi quá trình chuyển đổi đã hoàn thành, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Nhấp vào nút đó để tải xuống hình ảnh PNG của bạn.

Bạn có thể tải lên và chuyển đổi tối đa 20 hình ảnh cùng một lúc.

TIF 2 PNG

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi TIF thành PNG