PPM thành PDF

  • Bước 1: Chọn hình ảnh PPM mà bạn muốn chuyển đổi. Bạn có thể chuyển đổi bất kỳ PPM nào sang định dạng PDF bằng cách tải lên các hình ảnh ở phía bên phải.
  • Bước 2: Chờ cho đến khi quá trình chuyển đổi sang PDF hoàn tất.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, bạn sẽ thấy nút tải về. Nhấp vào nút đó để tải về hình ảnh PDF của bạn.

Bạn có thể gửi tối đa 20 hình ảnh đồng thời.

PPM 2 PDF

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi PPM sang PDF