PDF thành PPM

  • Bước 1: Gửi tệp PDF bạn muốn chuyển đổi thành PPM vào ô tải lên ở bên trái.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi tệp từ PDF sang PPM sẽ bắt đầu tự động và hoàn thành trong vài giây.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để lưu tệp PPM của bạn vào máy trạm.

Bạn có thể gửi tối đa 20 hình ảnh đồng thời.

PDF 2 PPM

Uploading...
Illustration: Chuyển đổi PDF sang PPM