RTF sang JPG

  • Bước 1: Gửi các tài liệu RTF bạn muốn chuyển đổi thành JPG vào ô tải lên bên trái.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi từ file RTF sang JPG sẽ bắt đầu tự động và hoàn thành chỉ trong vài giây.
  • Bước 3: Khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ hiển thị. Nhấp vào nó để nhận kết quả.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 tài liệu.

RTF 2 JPG

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi RTF sang JPG