Chuyển đổi từ PRC sang EPUB.

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi PRC sang EPUB, hãy đưa eBook PRC bạn muốn chuyển đổi vào trình tải lên ở bên phải. Ngay sau khi việc tải lên hoàn thành, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi bắt đầu tự động. Khi hoàn thành, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải về.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để tải kết quả về miễn phí.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 ebook.

PRC 2 EPUB

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi PRC sang EPUB